Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

muhakemat eka-1

Görev Tanımı Çizelgesi

Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Görev Tanımı Çizelgesi

Personel Müdürlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Fonksiyonel Teşkilat Şeması

Görev Tanımı Çizelgesi

Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü Görev Tanımı ve Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

deftuzmeka-5

deftuzmekb-5