Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyonu:

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Vizyonu:

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,

✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,

✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,​

✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak

Bolu Defterdarlığı Misyonu:

Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek, belirlenen maliye politikaları çerçevesinde etkili bir işgücü ve personel politikası ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Bolu Defterdarlığı Vizyonu:

Toplumsal refahın artırılmasını, güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının desteklenmesini sağlamak üzere

  • Mali disiplinden ödün vermeyen,
  • Öngörülen geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkelerini gözeterek toplayan,
  • Mükellefe kaliteli hizmet sunan,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan,
  • Nitelikli insan kaynağı ile bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan, paylaşımcı adil bir mali hizmet sunan,

örnek bir Defterdarlık olmak