Genel

Vergi Dairesi Müdürlüğü Gayrimenkul Mal Satış İlanı

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın ilgili kanun maddeleri gereğince 20.08.2019 tarihinde, birinci arttırmada gayrimenkule verilen bedelin muhammen bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanun gereğince 27.08.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan gayrimenkul mala ait ilan metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.