Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü Menkul Mal Satış İlanı

Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Muhtelif Vergi Dairesi Müdürlüklerine olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 27.11.2019 tarihinde, verilen bedel rayiç bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 04.12.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara ait ilan metnine ve satışı yapılacak olan araç fotoğraflarına ulaşmak için aşağıdaki linkleri tıklayınız.