Gerede Kaymakamlığı (Vergi Dairesi Müdürlüğü) Menkul Mal Satış İlanı

Gerede Kaymakamlığına (Vergi Dairesi Müdürlüğü) olan borçlarından dolayı haczedilen ve 6183 sayılı A.A.T.U.K’nın 84. ve 85. maddeleri gereğince 04.12.2019 tarihinde, teklif edilen bedelin rayiç bedelin %75’inden aşağı olması veya hiç alıcı çıkmaması durumunda ise anılan Kanunun 87. maddesi gereğince 11.12.2019 tarihinde satışı gerçekleştirilecek olan menkul mallara ait ilan metnine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.